Vuxlärling


En lärlingsutbildning genomförs till minst 70 % på en arbetsplats och kan utformas efter individens behov.
Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.

Lärlingsutbildning erbjuds inom flera yrkesområden som till exempel:
• Industri
• Handel och service
• Fordon
• Hotell och restaurang
• Hantverk

Har du idéer om ett yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information om vuxlärling och vilka möjligheter som finns för just dig.

Läs mer om: Yrkeshögskola, Yrkesvux