Yrkesvux


Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du läser yrkeskurser från gymnasieskolans yrkesförberedande program. Utbildningslängden varierar men är vanligtvist mellan 20-60 veckor.

En gymnasial yrkesutbildning söker du alltid via Komvux i din hemkommun, även om utbildningen genomförs i en annan kommun. Kom ihåg att bifoga betygskopior samt personligt brev. Följande information ska vara med i brevet:
• Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
• Skriv lite kort om dig själv, intressen m.m.
• Varför du söker utbildningen och hur du tänker använda den i framtiden.
• Vad du har för arbetslivserfarenhet, t.ex. praktik, anställning, egen verksamhet. Ange arbetsplats och tidsperiod.
• Om du är arbetslös vill vi veta om du är inskriven och arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Hur länge du i så fall varit arbetslös och vad du har gjort under den perioden.
• Vilka studier du har sedan tidigare. Kom ihåg att bifoga kopior på betyg/intyg.
• Hur du hittade den utbildning du söker, t.ex. genom annons, webben, vänner, lärare, studievägledare eller på annat sätt.

Om du blir osäker över något i det personliga brevet, kontakta studie- och yrkesvägledaren i din kommun!

Studier inom Yrkesvux berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.

Läs mer om: Yrkeshögskola, Vuxlärling