Yrkeshögskola


Yrkeshögskoleutbildningar (YH) bedrivs i nära samarbete med arbetsgivare och matchar dig mot arbetslivets behov.

• Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
• Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
• Teori varvas med praktik, så kallad LIA = Lärande i arbete
• Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
• Alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN

För att säkerställa att YH-utbildningarna möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Företrädare för näringslivet är aktiva både när det gäller planering och genomförande och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär också att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Läs mer om: Yrkesvux, Vuxlärling