Vilket yrke passar dig?

Industrin, Vård- och omsorg, Turism, VA-branschen, Järnvägen, Vatten, Trädgård, Hästnäringen... Vilket yrkesområde lockar dig?
Runt om i Skaraborg finns en stor mängd yrkeshögskole- och yrkesvuxutbildningar med många inriktningar inom olika branscher. Utbildningarna startar vid olika tidpunkter på året, läs under Sök utbildning om vad som gäller för just den utbildning som lockar dig.
Ta steget mot ett nytt yrke nu!

Yrkeshögskoleutbildningar (YH) bedrivs i nära samarbete med arbetsgivare och matchar dig mot arbetslivets behov.

• Inom yrkeshögskolan utbildas du för en tydlig yrkesroll
• Utbildningarna är skräddarsydda i nära samarbete med arbetslivet
• Teori varvas med praktik, så kallad LIA = Lärande i arbete
• Utbildningarna är eftergymnasiala och oftast mellan ett och tre år långa
• Alla utbildningar är avgiftsfria och berättigar till studiemedel från CSN

För att säkerställa att YH-utbildningarna möter arbetslivets krav drivs de alltid i nära samarbete med arbetsgivare. Företrädare för näringslivet är aktiva både när det gäller planering och genomförande och kan till exempel föreläsa, delta i projekt och erbjuda praktikplatser.

Att utbildningarna matchas mot arbetslivets behov innebär också att en utbildnings innehåll och inriktning kan förändras och att nya utbildningar kan starta och andra försvinna allt eftersom kompetensbehovet förändras. För dig som studerande innebär det att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med din utbildning.

På de flesta utbildningar inom yrkeshögskolan varvas teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser, så kallad LIA (Lärande i arbete). På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge, vilket gör att du kan ditt yrke ganska bra när du är klar med din utbildning. Dessutom får du kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.
Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasienivå. Du läser yrkeskurser från gymnasieskolans yrkesförberedande program. Utbildningslängden varierar men är vanligtvist mellan 20-60 veckor.

En gymnasial yrkesutbildning söker du alltid via Komvux i din hemkommun, även om utbildningen genomförs i en annan kommun. Kom ihåg att bifoga betygskopior samt personligt brev. Följande information ska vara med i brevet:
• Kontaktuppgifter: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress
• Skriv lite kort om dig själv, intressen m.m.
• Varför du söker utbildningen och hur du tänker använda den i framtiden.
• Vad du har för arbetslivserfarenhet, t.ex. praktik, anställning, egen verksamhet. Ange arbetsplats och tidsperiod.
• Om du är arbetslös vill vi veta om du är inskriven och arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Hur länge du i så fall varit arbetslös och vad du har gjort under den perioden.
• Vilka studier du har sedan tidigare. Kom ihåg att bifoga kopior på betyg/intyg.
• Hur du hittade den utbildning du söker, t.ex. genom annons, webben, vänner, lärare, studievägledare eller på annat sätt.

Om du blir osäker över något i det personliga brevet, kontakta studie- och yrkesvägledaren i din kommun!

Studier inom Yrkesvux berättigar till studiemedel från Centrala Studiestödsnämnden, CSN.
En lärlingsutbildning genomförs till minst 70 % på en arbetsplats och kan utformas efter individens behov.
Utbildningslängden varierar utifrån individuella förutsättningar.

Lärlingsutbildning erbjuds inom flera yrkesområden som till exempel:
• Industri
• Handel och service
• Fordon
• Hotell och restaurang
• Hantverk

Har du idéer om ett yrke som du skulle vilja utbilda dig inom? Kontakta studie- och yrkesvägledare i din hemkommun för att få mer information om vuxlärling och vilka möjligheter som finns för just dig.

Näringslivet behöver dig!

Inom Yrkesutbildning Skaraborg, som är ett nätverk av vuxenutbildningar och lärcenter i Skaraborg, anordnas såväl Yrkeshögskole- som Yrkesvux- och Lärlingsutbildningar. Utbildningsanordnarna har ett nära samarbete med näringsliv och branschföreträdare för att kunna tillgodose den kompetens som näringslivet efterfrågar. Yrkesutbildningar är nära knutna till arbetslivet, innehåller mer praktik än högskole-/universitetsutbildningar och ger goda chanser till jobb.

Ta steget mot ett nytt yrke du också! Läs mer om de olika utbildningsformerna, och vad de innebär, här ovan.